Wizyta National Defence College z Bangladeszu

Wizyta National Defence College z Bangladeszu

W murach Akademii gości przywitał prorektor ds. wojskowych płk dr hab. Dariusz Majchrzak oraz Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej Luiza Sowińska.

Wizyta National Defence College z Bangladeszu

Pobyt w Akademii był okazją do zaprezentowania struktury i zadań Akademii Sztuki Wojennej. Zainteresowanie gości wzbudziła bogata tradycja szkolnictwa wojskowego na ziemiach polskich, która na przestrzeni wieków była determinowana wydarzeniami historycznymi.

Wizyta National Defence College z Bangladeszu

Z ramienia Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ofertę edukacyjną skierowaną do studentów cywilnych zaprezentował prodziekan ds. studenckich ppłk dr inż. Andrzej Soboń, a także działalność publicystyczną i zaangażowanie wydziału w projekty międzynarodowe.

Wizyta National Defence College z Bangladeszu

Wojskowe aspekty działalności Akademii, mające wyraz w kursach i ćwiczeniach Wydziału Wojskowego przedstawił ppłk dr Konrad Dobija.

Wizyta National Defence College z Bangladeszu

Z kolei współpraca międzynarodowa Akademii oraz aktywność w Programie Erasmus+ zostały zaprezentowane przez Marlenę Blicharz (BWZ).

Wizyta National Defence College z Bangladeszu

National Defence College (NDC) prowadzi kursy dedykowane wyższym urzędnikom wojskowym i cywilnym Bangladeszu, dziedziny kształcenia obejmują bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Ponadto NDC jest instytucją właściwą z zakresu studiów wojennych skierowanych do personelu wojskowego średniego szczebla.

Wizyta National Defence College z Bangladeszu

NDC został powołany decyzją Parlamentu Ludowej Republiki Bangladeszu w 1996 roku. Od tego momentu stanowi kluczowy ośrodek kraju w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem, studiami strategicznymi i rozwoju.

Zobacz również:

Informację wytworzył:
Marlena Blicharz
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
2018-09-19
Data ostatniej zmiany:
2018-09-19
Data dodania i edycji:
2018-09-19 13:25:26 :
Jakub Borucki
2018-09-19 13:35:12 :
Jakub Borucki