Informacja publiczna w ASzWoj

Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

  • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej;
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego;
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 2013/37/UE z 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
  • Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;
  • Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

Zobacz również:

Informację wytworzył:
Jagoda Gawliczek
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Redaktor serwisu
Data wytworzenia informacji:
2016-09-19
Data ostatniej zmiany:
2016-09-19
Data dodania i edycji:
2016-09-19 08:48:08 :
Redaktor serwisu
2016-09-19 12:10:51 :
Redaktor serwisu
2016-09-19 12:16:07 :
Redaktor serwisu
2016-09-19 17:13:04 :
Redaktor serwisu