Prorektor ds. dydaktycznych: płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski

Swoje zainteresowania naukowe i dydaktyczne ukierunkowuje na problematykę bezpieczeństwa narodowego, specjalizując się w obszarach: zagrożenia bezpieczeństwa państwa (militarne i niemilitarne), zarządzanie kryzysowe w Polsce, operacje reagowania kryzysowego UE i NATO, siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Wielokrotnie pełnił funkcję kierownika zespołu realizującego projekty badawcze z obszaru bezpieczeństwa i obronności, których produkty były wyróżniane w środowisku krajowym oraz międzynarodowym. Jest autorem i współautorem około 200 publikacji z obszaru bezpieczeństwa, a także obronności państwa. W uznaniu dorobku naukowego i dydaktycznego w 2014 roku uzyskał tytuł profesora nauk społecznych.

Aktywnie uczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, obronności oraz zarządzania kryzysowego w urzędach centralnych i administracji terenowej. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, członkiem Towarzystwa Wiedzy Obronnej oraz Transdyscyplinarnego Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa.

Na funkcję Prorektora ds. dydaktycznych został wybrany w maju 2016 roku.

Informację wytworzył:
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jagoda Gawliczek
Data wytworzenia informacji:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-12
Data dodania i edycji:
2016-09-29 21:29:51 :
Jagoda Gawliczek
2016-09-30 10:17:58 :
Jagoda Gawliczek
2016-10-01 08:00:41 :
Jagoda Gawliczek
2016-10-12 08:58:27 :
Jagoda Gawliczek