AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103,

00-910 Warszawa-Rembertów

tel. 261-814-016 lub 261-814-628 (biuro przepustek)

fax 261-813-175  (kancelaria jawna)

 KOMENDA  

Sekretariat rektora-komendanta

tel. 261 813 401
sekretariat.aszwoj@akademia.mil.pl

Sekretariat prorektora ds. wojskowych
tel. 261 813 234

Sekretariat prorektora ds. dydaktycznych
tel. 261 813 995

Sekretariat prorektora ds. naukowych
tel. 261 813 995

Sekretariat prorektora ds. studenckich

tel. 261 814 200

Sekretariat szefa Biura Rektora

tel. 261 814 790

KANCLERZ

Sekretariat kanclerza

tel. 261-813-135
fax 261-814-062

sekretariat.pk@akademia.mil.pl

 

KWESTURA

NIP ASzWoj: 113-00-05-367
REGON ASzWoj: 011574244

kwestura@akademia.mil.pl 

 

WYDZIAŁ WOJSKOWY

Sekretariat dziekana WWoj
tel. 261 813 515

ww.sekretariat@akademia.mil.pl

 

CENTRUM SZKOLENIA
OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA

Sekretariat szefa CSOPBMR
tel. 261 814 615

csopbmr@akademia.mil.pl

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
NARODOWEGO

Sekretariat dziekana WBN
tel. 261 814 110

sekretariat.wbn@akademia.mil.pl

 

CENTRUM SYMULACJI
I KOMPUTEROWYCH GIER WOJENNYCH

Sekretariat szefa CSiKGW

tel. 261 813 109

sekretariat.csikgw@akademia.mil.pl

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA

Sekretariat dziekana WZiD
tel. 261 813 060

wzid.sekretariat@akademia.mil.pl

 


 

CENTRUM BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM

Sekretariat dyrektora CBB
tel. 261 814 100

cbb@akademia.mil.pl


BIURO WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

dyrektor
tel. 261 813 594
i.sowinska@akademia.mil.pl


WYDZIAŁ PERSONALNY

szef
tel.261 813 581
fax 261 813 039

WYDZIAŁ SPRAW STUDENCKICH,DOKTORANCKICH I PROMOCJI

kierownik

tel. 261 814 770

j.zagdanska@akademia.mil.pl

 

SEKCJA BHP

inspektor
tel. 261 813 512
sekcjabhp@akademia.mil.pl

 

BIBLIOTEKA

tel. 261-813-287

 

KSIĘGARNIA

tel. 261 814 608
ksiegarnia@akademia.mil.pl


 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

tel. 261- 813-166
 iod@akademia.mil.pl