tel. 261-814-254
email: j.gawliczek@akademia.mil.pl

AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ
Budynek nr 101 (Komenda)
pok. 153