Senat Akademii Sztuki Wojennej

Członkowie Senatu wchodzący z tytułu zajmowanego stanowiska:

1. gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ (Rektor-Komendant – Przewodniczący Senatu)
2. płk dr hab. Dariusz MAJCHRZAK (Prorektor ds. wojskowych)
3. płk prof. dr hab. inż. Grzegorz SOBOLEWSKI Prorektor ds. dydaktycznych
4. dr hab. Aneta WYSOKIŃSKA-SENKUS (Prorektor ds. naukowych)
5. prof. dr hab. Jarosław GRYZ (Prorektor ds. studenckich)
6. płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI (Dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia)
7. płk dr hab. Bogdan GRENDA (Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego)
8. płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI (Dziekan Wydziału Wojskowego)

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

1. płk dr hab. Piotr DELA (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)
2. płk dr hab. Tomasz KOŚMIDER (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)
3. dr hab. Piotr GROCHMALSKI (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)
4. dr hab. Wiesław MARUD (Wydział Zarządzania i Dowodzenia)
5. prof. dr hab. Józef JANCZAK (Wydział Zarządzania i Dowodzenia)
6. płk dr hab. Tomasz JAŁOWIEC (Wydział Zarządzania i Dowodzenia)
7. płk dr hab. Leszek ELAK (Wydział Wojskowy)
8. płk dr hab. Juliusz TYM (Wydział Wojskowy)
9. płk dr hab. Przemysław PAŹDZIOREK (Wydział Wojskowy)

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

1. dr inż. Izabela HORZELA (Wydział Zarządzania i Dowodzenia)
2. ppłk dr inż. Grzegorz PILARSKI (Wydział Wojskowy)
3. ppłk dr Szymon MARKIEWICZ (Wydział Wojskowy)
4. dr Adam SZYNAL (Studium Języków Obcych)

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

1. dr Małgorzata MILIAN-POGONOWSKA (Pion Kanclerza – Kwestor Akademii)
2. mgr Małgorzata ZENIUK (Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji)
3. mgr Małgorzata GRZYMKOWSKA (Wydział Zarządzania i Dowodzenia)

Przedstawiciele studentów i doktorantów:

1. mgr Andrzej STEMPIEŃ (Doktorant Wydział Wojskowy)
2. Krystian MAJCHRZAK (Wydział Zarządzania i Dowodzenia)
3. Arkadiusz OLSZEWSKI (Wydział Zarządzania i Dowodzenia)
4. Jan KUROWSKI (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)
5. Agata FIJAŁKOWSKA (Wydział Bezpieczeństwa Narodowego)
6. Bartłomiej PLIŃSKI (Wydział Wojskowy)

W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą:

1. mgr Stanisław MALINOWSKI (Kanclerz Akademii)
2. dr Marek ZIELIŃSKI (Dyrektor Biblioteki Głównej)
3. mgr Renata CZERWIŃSKA (Przewodnicząca Zarządu Zakładowego NSZZ PW ASzWoj)

Sekretarz Senatu:

ppłk mgr inż. Zbigniew HYNOWSKI

Sekretariat Senatu:
mgr Magdalena STELMACH

Informację wytworzył:
Magdalena Stelmach
Informację wprowadził/ostatnio modyfikował:
Jakub Borucki
Data wytworzenia informacji:
2016-11-25
Data ostatniej zmiany:
2018-02-02
Data dodania i edycji:
2016-09-30 14:24:34 :
Monika Lewińska
2016-12-05 15:13:45 :
Monika Lewińska
2016-12-05 15:16:53 :
Monika Lewińska
2017-10-19 08:02:23 :
Weronika Kukla
2017-10-19 08:04:08 :
Weronika Kukla
2017-10-30 12:59:24 :
Weronika Kukla
2018-02-02 07:44:38 :
Jakub Borucki