Edukacja wojskowa pionów certyfikowanych wojskowych klas mundurowych

Rodzaj wydarzenia:
ASzWoj WWoj Biuro do Spraw Proobronnych
Data:
20.09.2018, godz. 09:00 - 20.09.2018, godz. 15:30
Miejsce:
Biblioteka Główna, blok nr 14, sala nr 30

Wydział Wojskowy (WWoj) Akademii Sztuki Wojennej (ASzWoj) w Warszawie

wspólnie z

Biurem do Spraw Proobronnych (BdSP)

serdecznie zapraszają do udziału w

KONFERENCJI

„EDUKACJA WOJSKOWA

PIONÓW CERTYFIKOWANYCH
WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH”,

 

która odbędzie się 20 września 2018 roku (czwartek),

w ASzWoj, Biblioteka Główna, blok nr 14, sala nr 30

 

Pod koniec 2016 roku oszacowano, że w Rzeczypospolitej Polskiej (RP), w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe kształciło się od 40 do 50 tysięcy uczniów. Ponadto oceniono, że poziom nauczania młodzieży w tych szkołach jest zróżnicowany i oparty na programach autorskich, ale często niekompatybilnych z metodyką szkolenia wojskowego.

Eksperci z dziedziny obronności oraz edukacji dla bezpieczeństwa przyznawali, że pomimo determinacji i dużego zaangażowania części nauczycieli na bieżąco modyfikujących zasób przekazywanej wiedzy, wyrabianych umiejętności i utrwalanych nawyków, zabrakło spójnego podejścia edukacyjnego, opartego na jednolitym programie nauczania wykorzystującym standardy stosowane w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP). W efekcie absolwentów szkół prowadzących klasy wojskowe cechowały: różny stopień wyszkolenia wojskowego oraz wybiórczy zasób nabytej wiedzy wojskowej. Uznano, że potencjał obronny młodzieży nie jest należycie wykorzystany, biorąc pod uwagę potrzeby SZ RP, a próby wsparcia szkół ponadgimnazjalnych określono jako niewystarczające.

Z niniejszych powodów oraz w związku z koniecznością wzmocnienia systemu rezerw osobowych SZ RP, 23 sierpnia 2017 roku Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej wprowadziło do użytku Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa”, w ramach pilotażowego programu wspierania 58 szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Zobacz również: