Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa

Rodzaj wydarzenia:
ASzWoj WBN
Data:
25.10.2018, godz. 07:30 - 26.10.2018, godz. 15:30
Miejsce:
WDW Kościelisko k. Zakopanego

Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych
Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii Sztuki Wojennej
zaprasza do udziału w krajowej konferencji naukowej nt.

Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa

która odbędzie się w dn. 25-26 października 2018 roku
w WDW Kościelisko k. Zakopanego
(https://www.rewita.pl/koscielisko/)

Celem konferencji jest podjęcie humanistycznej refleksji nad bezpieczeństwem, stanowiącym obecnie kategorię dynamicznie kształtującą dyskurs społeczny i naukową płaszczyznę badawczą. Ta wielowątkowa i procesualna funkcja bezpieczeństwa jest nie tylko pewnym fenomenem epoki nazywanej ponowoczesną, ale wskazuje na humanistyczną proweniencję samego pojęcia i definiujące je desygnaty. Refleksja nad bezpieczeństwem nie jest czymś nowym, od wieków stanowiła kryterium realizacji interesów politycznych i wyznaczała standardy myślenia (działania) grup społecznych i konkretnego człowieka. Warto jednak podkreślić, że ewolucja bezpieczeństwa polegała na stopniowym przenoszeniu ciężaru zagrożeń z płaszczyzny naturalistycznej na kulturową. Nawet wojny na przestrzeni historii postrzegano jako zjawiska naturalne, na które człowiek nie ma większego wpływu.

Zobacz również: