Wyzwania i rozwój obrony powietrznej RP. Obronność RP XXI wieku

Rodzaj wydarzenia:
WWoj
Data:
28.11.2018, godz. 09:00 - 29.11.2018, godz. 16:00
Miejsce:
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

Cele konferencji:

  • Zdefiniowanie charakteru współczesnych zagrożeń powietrznych oraz określenie obecnych możliwości przeciwdziałania im przez system OP RP.
  • Zdiagnozowanie głównych obszarów rozwoju obrony powietrznej oraz jej organizacji po zakończeniu długofalowego programu modernizacji technicznej SZ RP.
  • Zaprezentowanie dotychczasowych wyników badań wpisujących się w problematykę organizacji i funkcjonowania perspektywicznego systemu OP RP przez krajowe ośrodki badawczo-naukowe oraz polski przemysł zbrojeniowy.
  • Wymiana poglądów oraz popularyzowanie wiedzy z zakresu obrony powietrznej.

Zobacz również: